erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

E-mail adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v r. 2019:  

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A   V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnk

Vymenovanie zapisovateľa MVK
Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (MVK) v obci Teplý Vrch vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK
DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V OBCI TEPLÝ VRCH   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach v&y

Oznam - miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín
OZNAM MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI TEPLÝ VRCH            Podľa § 17

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Vitajte na našej webstránke..

Aktuálne:

 

Výsledky volieb do OSO 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných 10.11.2018 v obci Teplý Vrch.

 

Počet zapísaných voličov: 243

Počet zúčastnených voličov: 172

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

Janka Janšová, Slovenská národná strana - 57,30 % - 98 hlasov

Bc. Peter Fodor - nezávislý kandidát - 26,31% - 45 hlasov

Ing. Mária Antalová, SMER-Sociálna demokracia - 16,37% -  28 hlasov

 

Za starostku obce bola zvolená Janka Janšová, Slovenská národná strana

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Igor Rohár, Slovenská národná strana - 131 hlasov

2. Ing. Miroslav Študenc, nezávislý kandidát - 121 hlasov

3. Zdena Sujová, Slovenská národná strana - 114 hlasov

4. Ivana Fabová, Slovenská národná strana - 94 hlasov

5. Ing. Mária Antalová, SMER- Sociálna demokracia - 69  hlasov

 

12. november 2018, 11:29

 

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV A REKREANTOV!!!!

Drieňok

Oznamujeme Vám, že Rekreačný areál Drieňok je opäť v prevádzke.

Možnosť ubytovania a viac informácií nájdete:

na stránke: www.drienokteplyvrch.sk alebo

fb: facebook.com/drienokteplyvrch

05. jún 2017, 18:37

 

Obchodná verejná súťaž

Obec Teplý Vrch zverejňuje zámer a vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy) na bývalé rekreačno-školiace stredisko Drieňok s prislúchajúcimi pozemkami.

18. júl 2016, 14:56

 

Obchodná verejná súťaž - III.kolo

Obec Teplý Vrch zverejňuje zámer a vyhlasuje III. kolo OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností (kúpnej zmluvy) na bývalé rekreačno-školiace stredisko Drieňok s prislúchajúcimi pozemkami.

17. máj 2016, 08:13

 

Obchodná verejná súťaž - II. kolo

Obec Teplý Vrch zverejňuje zámer a vyhlasuje II. kolo OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností (kúpnej zmluvy) na bývalé rekreačno-školiace stredisko Drieňok s prislúchajúcimi pozemkami.

20. apríl 2016, 12:43

            Obec Teplý Vrch patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Je členom Mikroregiónu Teplý Vrch a z geografického hľadiska je spolu s obcou Veľký Blh obslužným centrom MR. 

Leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, na nive a terasovej plošine údolia Blhu. Západná rovinná časť chotára, po oboch stranách toku, prechádza smerom na východ do vrchoviny. Nadmorská výška obce sa pohybuje v rozpätí 207 - 531 m.n.m. Celková rozloha katastra je 599 ha.

 

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: