erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Voľné pracovné miesta
Pedagogický asistent Kvalifikačné predpoklady        a)  spôsobilosť na právne úkony,    &

Oznámenie o strategickom dokumente - CLLD
Oznámenie o strategickom dokumente - CLLD

Oznámenie o strategickom dokumente BBSK - PHSR
Oznámenie o strategickom dokumente BBSK

Úprimné poďakovanie BBSK
Obec Teplý Vrch vyjadruje úprimné poďakovanie BANSKOBYSTRICKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU, za finančnú podporu pri realizácii Projektu  

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
Výberové konanie   OBEC TEPLÝ VRCH, 980 23 Teplý Vrch  Telefón: 047/56 96 176, mobil: 0903 406 918  e-mail: ocu@teplyvrch.com , o

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Vitajte na našej webstránke..

Na našich stránkach prebieha rekonštrukcia.
Ospravedlňte nedostupnosť niektorých služieb a informácii.

Aktuálne:

 

Obchodná verejná súťaž

Obec Teplý Vrch zverejňuje zámer a vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy) na bývalé rekreačno-školiace stredisko Drieňok s prislúchajúcimi pozemkami.

18. júl 2016, 14:56

 

Obchodná verejná súťaž - III.kolo

Obec Teplý Vrch zverejňuje zámer a vyhlasuje III. kolo OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností (kúpnej zmluvy) na bývalé rekreačno-školiace stredisko Drieňok s prislúchajúcimi pozemkami.

17. máj 2016, 08:13

 

Obchodná verejná súťaž - II. kolo

Obec Teplý Vrch zverejňuje zámer a vyhlasuje II. kolo OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností (kúpnej zmluvy) na bývalé rekreačno-školiace stredisko Drieňok s prislúchajúcimi pozemkami.

20. apríl 2016, 12:43

 

Obchodná verejná súťaž

 

Obec Teplý Vrch zverejňuje zámer a vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa ustanovení   § 281 až 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností (kúpnej zmluvy) na bývalé rekreačno-školiace stredisko Drieňok s prislúchajúcimi pozemkami.

29. marec 2016, 08:55

 

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV A REKREANTOV!!!!

Oznamujeme Vám, že Rekreačné zariadenie Drieňok je momentálne mimo prevádzky. Možnosť ubytovania teda nie je zatiaľ možná. 

24. marec 2016, 11:27

            Obec Teplý Vrch patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Je členom Mikroregiónu Teplý Vrch a z geografického hľadiska je spolu s obcou Veľký Blh obslužným centrom MR. 

Leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, na nive a terasovej plošine údolia Blhu. Západná rovinná časť chotára, po oboch stranách toku, prechádza smerom na východ do vrchoviny. Nadmorská výška obce sa pohybuje v rozpätí 207 - 531 m.n.m. Celková rozloha katastra je 599 ha.

 

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: